0850 111 911
prac. dni 07:30 - 19:00
info@remax.sk
0850 111 911
prac. dni 07:30 - 19:00
info@remax.sk
sk-SKen-GB
 

PALIVOVÝ PRÍPLATOK ReMax International Ground Service 

 


 

Výška príplatku je aktualizovaná každý týždeň v pondelok a jeho výška je stanovená v závislosti od vývoja spotrebiteľských cien motorovej nafty, ktoré určuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie (ECDG), vrátane ciel a daní, z obdobia predchádzajúcich dvoch týždňov, zaokrúhlené na najbližší cent.

Palivovy príplatok na nadchádzajúce obdobie od 17.9.2018 je 10,50%.