0850 111 911
prac. dni 08:00 - 18:00
info@remax.sk
0850 111 911
prac. dni 07:30 - 19:00
info@remax.sk
sk-SKen-GB
 

PALIVOVÝ PRÍPLATOK ReMax International Service 

 


 

Výška príplatku je aktualizovaná každý týždeň v pondelok a jeho výška je stanovená v závislosti od vývoja spotrebiteľských cien motorovej nafty, ktoré určuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie (ECDG), vrátane ciel a daní, z obdobia predchádzajúcich dvoch týždňov, zaokrúhlené na najbližší cent.

Palivovy príplatok na nadchádzajúce obdobie od 26.10.2020 je:

  1. Služba Ground  - 10,25 %
  2. Všetky služby Express v rámci krajín EU - 13,50 %
  3. Všetky služby Express a Expedited mimo krajín EU - 13,50 %