0850 111 911
prac. dni 08:00 - 18:00
info@remax.sk
sk-SKen-GB
 

 

Reklamáciu si uplatňuje platca prepravy a to písomne listom, mailom alebo osobne. Reklamáciu zodpovednosti za škodu na zásielke alebo za škody spôsobené neskorým alebo chybným doručením alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa doručenia zásielky príjemcovi alebo vrátenia zásielky odosielateľovi, resp. objednávateľovi prepravy.

V prípade, že si želáte Vašu zásielku reklamovať, kontaktujte nás:

  • mailom: reklamacie@remax.sk 
  • alebo písomne listom na: ReMax Courier Service, spol.s.r.o., P.O.BOX 57, 820 16 Bratislava 216.

O rozsahu poškodenia, resp. čiastočnej alebo úplnej strate zásielky, musí byť bezodkladne spísaný škodový protokol. Škodový protokol nie je a ani nenahrádza uplatnenie reklamácie u Poskytovateľa.

Reklamačný poriadok a Škodový protokol nájdete v sekcii dokumenty na stiahnutie.

 

ŠTATISTIKA REKLAMÁCII

ŠTATISTIKA REKLAMÁCIÍ

Expresná kuriérska spoločnosť ReMax Courier Service, spol. s r.o. za rok 2019 prijala 889 reklamácií. Z uvedeného počtu reklamácií bolo v reklamačnom konaní 589 reklamácií uznaných ako oprávnené, pričom najčastejšou príčinou podania reklamácie bolo oneskorené doručenie alebo poškodenie zásielky. Hlavným nedostatkom neoprávnených reklamácií bolo najmä uvedenie nesprávnych alebo neúplných údajov na prepravných dokumentoch, alebo nevhodné balenie tovarových zásielok.