+421 221 201 135
prac. dni 08:00 - 18:00
info@packeta.sk
sk-SKen-GB
 

Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti ReMax Courier Service sa riadia nasledovné služby:

 • SK Pack
 • SK Point
 • SK EXP 10
 • SK EXP 12
 • Direct
 • BA Štandard
 • BA Expres
 • BA Zajtra
 • CZ ECO
 • CZ eKuryr

Všeobecnými zasielateľskými podmienkami spoločnosti ReMax Courier Service sa riadia nasledovné služby:

 • EU SVET (do tejto služby patri aj služba ReMax International Ground Service)
 • IRS
 • Špeciálna pozemná a letecká preprava (vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo)

Aktuálne znenie Všeobecných obchodných podmienok a Všeobecných zasielateľských podmienok je uverejnené na www.remax.sk