sk-SKen-GB
 
Prehlásenie o súkromí

ReMax sa zaväzuje chrániť Vaše súkromie a vyvíjať technológie, ktoré Vám poskytnú intenzívne a bezpečné online zážitky. Toto prehlásenie o súkromí sa týka internetovej lokality ReMax a upravuje zber údajov a ich použitie. Použitím internetovej lokality ReMax súhlasíte so spôsobom spracovania údajov ako je uvedené v tomto prehlásení.

Zber Vašich osobných údajov

ReMax zbiera osobné údaje ako je adresa elektronickej pošty, meno, adresa bydliska, adresa zamestnania alebo telefónne čísla. ReMax taktiež zbiera anonymné demografické informácie, ktoré nie sú jedinečné vo vzťahu k Vašej osobe ako napríklad PSČ, vek, pohlavie, záľuby, záujmy a obľuby.

ReMax automaticky zbiera aj informácie o technickom a programovom vybavení Vášho počítača. Tieto informácie môžu zahŕňať: Vašu IP adresu, typ internetového prehliadača, časy prístupu a odkazované adresy internetových stránok. ReMax tieto informácie používa pre zabezpečenie prevádzky služieb, pre zachovanie ich kvality a za účelom poskytovania všeobecných štatistík týkajúcich sa používania internetovej lokality ReMax.

Majte, prosím, na zreteli, že ak uvediete Vaše osobné alebo iné citlivé údaje priamo v diskusných skupinách ReMax, tak tieto údaje môžu byť odtiaľ zozbierané a použité inými subjektami. Poznámka: ReMax nemonitoruje žiadnu Vašu súkromnú online komunikáciu.

ReMax Vám odporúča, aby ste si prezreli prehlásenie o súkromí webových stránok, na ktoré sa budete chcieť odkazovať z ReMax, aby ste vedeli ako tie webové stránky zbierajú, používajú a zdieľajú Vaše osobné informácie. ReMax nezodpovedá za prehlásenie o súkromí alebo za iný obsah webových stránok mimo stránok portálu ReMax.

Použitie Vašich osobných údajov

ReMax zbiera a používa Vaše osobné údaje za účelom zabezpečenia fungovania internetovej lokality ReMax a poskytovania Vami požadovaných služieb. ReMax používa Vaše osobné údaje na komunikáciu s Vami o produktoch a službách dostupných od ReMax a jeho pridružených subjektov. ReMax Vás tiež môže kontaktovať prostredníctvom prieskumov za účelom skúmania Vašich názorov na aktuálne alebo nové služby, ktoré by mohli byť ponúkané.

ReMax nepredáva, ani neprenajíma zoznamy svojich zákazníkov tretím stranám. ReMax Vás môže občas kontaktovať v mene svojich obchodných partnerov v súvislosti s konkrétnymi ponukami, ktoré by Vás mohli zaujímať. V takýchto prípadoch Vaše osobné údaje (e-mail, meno, adresa, telefónne číslo) nie sú poskytované tretím stranám. Okrem toho, ReMax môže zdieľať údaje s dôveryhodnými partnermi, ktorí nám pomáhajú vykonávať štatistické analýzy, posielať elektronickú alebo klasickú poštu, poskytovať zákaznícku podporu alebo zariadiť dodávky. Všetky takéto tretie strany majú zakázané používať Vaše osobné údaje, s výnimkou informácií nutných pre poskytnutie služieb pre ReMax, pričom sa vyžaduje zachovanie dôvernosti.

ReMax nepoužíva ani nezverejňuje citlivé osobné údaje ako sú napríklad rasa, náboženské vyznanie alebo politická príslušnosť bez Vášho výslovného súhlasu.

ReMax zaznamenáva návštevnosť internetových stránok v rámci portálu ReMax, za účelom zisťovania najpopulárnejších služieb. Tieto dáta umožňujú v rámci ReMax poskytovať prispôsobený obsah a reklamu zákazníkom, ktorých správanie indikuje záujem o určitú konkrétnu oblasť.

ReMax zverejní Vaše osobné údaje bez upozornenia iba vtedy, keď si to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že takýto úkon je nevyhnutný pre: (a) dodržiavanie nariadenia zákona alebo vyhovenie právnemu procesu podanému na ReMax alebo internetovú lokalitu; (b) ochranu a obranu práv alebo vlastníctva ReMax; (c) naliehavé úkony pre zachovanie osobnej bezpečnosti používateľov portálu ReMax alebo verejnosti.

Použitie cookie

Internetová lokalita ReMax používa „cookie“ za účelom personalizovania Vášho online zážitku. Cookie je textový súbor, ktorý je umiestnený na Váš pevný disk webovým serverom. Cookie nemôže byť použité pre spustenie programu alebo pre doručenie vírusu do Vášho počítača. Cookie je jednoznačne priradené Vám a môže byť čítané iba webovým serverom v doméne, v ktorej Vám cookie bolo vydané.

Jedným z hlavných účelov cookie je ušetriť Vám čas. Úlohou cookie je oznámiť webovému serveru, že ste opäť navštívili určitú stránku. Napríklad, ak si prispôsobíte stránky portálu ReMax alebo sa zaregistrujete na internetovej lokalite ReMax, cookie pomôže portálu ReMax znovu nastaviť Vaše špecifické preferencie počas nasledujúcich návštev. Toto zjednodušuje proces zaznamenávania Vašich osobných údajov, ako napríklad adresa, apod. Keď znovu navštívite tú istú stránku internetovej lokality ReMax informácie, ktoré ste predtým poskytli môžu byť obnovené, a tak je Vám umožnené jednoduchým spôsobom používať podľa Vašich preferencií personifikované možnosti portálu ReMax.

Máte k dispozícii možnosť cookie akceptovať alebo odmietnuť. Väčšina internetových prehliadačov cookie automaticky akceptuje, ale ak Vám to nevyhovuje, zvyčajne máte možnosť modifikovať nastavenia Vášho prehliadača tak aby cookie odmietal. Ak sa rozhodnete odmietnuť cookie, nebudete môcť naplno využiť interaktívne možnosti služieb portálu ReMax alebo iných internetových lokalít, ktoré navštívite.

Bezpečnosť Vašich osobných údajov

ReMax chráni Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. ReMax chráni Vaše osobné údaje na počítačových serveroch v kontrolovanom, zabezpečenom prostredí chránenom pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Prenos osobných údajov (ako napríklad číslo kreditnej karty) je zabezpečený použitím šifrovania (napríklad použitím protokolu SSL – Secure Socket Layer).

Zmeny v tomto prehlásení

ReMax príležitostne aktualizuje obsah tohto prehlásenia tak, aby zohľadňoval ohlasy návštevníkov a zákazníkov. ReMax Vám odporúča aby ste pravidelne monitorovali toto prehlásenie aby ste boli vždy aktuálne informovaní o spôsobe ochrany Vašich osobných údajov.

Kontaktné informácie

ReMax uvíta Vaše pripomienky k tomuto prehláseniu o súkromí. Ak máte pocit, že úkony ReMax nie sú v súlade s ustanoveniami tohto prehlásenia, tak kontaktujte ReMax na adrese ppatoprsty@remax.sk. ReMax sa zaväzuje vyvíjať komerčne primerané úsilie za účelom lokalizácie a odstránenia problému.