sk-SKen-GB
 
Prehlásenie o súkromí

Packeta sa zaväzuje chrániť Vaše súkromie a vyvíjať technológie, ktoré Vám poskytnú intenzívne a bezpečné online zážitky. Toto prehlásenie o súkromí sa týka internetovej lokality Packeta a upravuje zber údajov a ich použitie. Použitím internetovej lokality Packeta súhlasíte so spôsobom spracovania údajov ako je uvedené v tomto prehlásení.

Zber Vašich osobných údajov

Packeta zbiera osobné údaje ako je adresa elektronickej pošty, meno, adresa bydliska, adresa zamestnania alebo telefónne čísla. Packeta taktiež zbiera anonymné demografické informácie, ktoré nie sú jedinečné vo vzťahu k Vašej osobe ako napríklad PSČ, vek, pohlavie, záľuby, záujmy a obľuby.

Packeta automaticky zbiera aj informácie o technickom a programovom vybavení Vášho počítača. Tieto informácie môžu zahŕňať: Vašu IP adresu, typ internetového prehliadača, časy prístupu a odkazované adresy internetových stránok. Packeta tieto informácie používa pre zabezpečenie prevádzky služieb, pre zachovanie ich kvality a za účelom poskytovania všeobecných štatistík týkajúcich sa používania internetovej lokality Packeta.

Majte, prosím, na zreteli, že ak uvediete Vaše osobné alebo iné citlivé údaje priamo v diskusných skupinách Packeta, tak tieto údaje môžu byť odtiaľ zozbierané a použité inými subjektami. Poznámka: Packeta nemonitoruje žiadnu Vašu súkromnú online komunikáciu.

Packeta Vám odporúča, aby ste si prezreli prehlásenie o súkromí webových stránok, na ktoré sa budete chcieť odkazovať z Packeta, aby ste vedeli ako tie webové stránky zbierajú, používajú a zdieľajú Vaše osobné informácie. Packeta nezodpovedá za prehlásenie o súkromí alebo za iný obsah webových stránok mimo stránok portálu Packeta.

Použitie Vašich osobných údajov

Packeta zbiera a používa Vaše osobné údaje za účelom zabezpečenia fungovania internetovej lokality Packeta a poskytovania Vami požadovaných služieb. Packeta používa Vaše osobné údaje na komunikáciu s Vami o produktoch a službách dostupných od Packeta a jeho pridružených subjektov. Packeta Vás tiež môže kontaktovať prostredníctvom prieskumov za účelom skúmania Vašich názorov na aktuálne alebo nové služby, ktoré by mohli byť ponúkané.

Packeta nepredáva, ani neprenajíma zoznamy svojich zákazníkov tretím stranám. Packeta Vás môže občas kontaktovať v mene svojich obchodných partnerov v súvislosti s konkrétnymi ponukami, ktoré by Vás mohli zaujímať. V takýchto prípadoch Vaše osobné údaje (e-mail, meno, adresa, telefónne číslo) nie sú poskytované tretím stranám. Okrem toho, Packeta môže zdieľať údaje s dôveryhodnými partnermi, ktorí nám pomáhajú vykonávať štatistické analýzy, posielať elektronickú alebo klasickú poštu, poskytovať zákaznícku podporu alebo zariadiť dodávky. Všetky takéto tretie strany majú zakázané používať Vaše osobné údaje, s výnimkou informácií nutných pre poskytnutie služieb pre Packeta, pričom sa vyžaduje zachovanie dôvernosti.

Packeta nepoužíva ani nezverejňuje citlivé osobné údaje ako sú napríklad rasa, náboženské vyznanie alebo politická príslušnosť bez Vášho výslovného súhlasu.

Packeta zaznamenáva návštevnosť internetových stránok v rámci portálu Packeta, za účelom zisťovania najpopulárnejších služieb. Tieto dáta umožňujú v rámci Packeta poskytovať prispôsobený obsah a reklamu zákazníkom, ktorých správanie indikuje záujem o určitú konkrétnu oblasť.

Packeta zverejní Vaše osobné údaje bez upozornenia iba vtedy, keď si to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že takýto úkon je nevyhnutný pre: (a) dodržiavanie nariadenia zákona alebo vyhovenie právnemu procesu podanému na Packeta alebo internetovú lokalitu; (b) ochranu a obranu práv alebo vlastníctva Packeta; (c) naliehavé úkony pre zachovanie osobnej bezpečnosti používateľov portálu Packeta alebo verejnosti.

Použitie cookie

Internetová lokalita Packeta používa „cookie“ za účelom personalizovania Vášho online zážitku. Cookie je textový súbor, ktorý je umiestnený na Váš pevný disk webovým serverom. Cookie nemôže byť použité pre spustenie programu alebo pre doručenie vírusu do Vášho počítača. Cookie je jednoznačne priradené Vám a môže byť čítané iba webovým serverom v doméne, v ktorej Vám cookie bolo vydané.

Jedným z hlavných účelov cookie je ušetriť Vám čas. Úlohou cookie je oznámiť webovému serveru, že ste opäť navštívili určitú stránku. Napríklad, ak si prispôsobíte stránky portálu Packeta alebo sa zaregistrujete na internetovej lokalite Packeta, cookie pomôže portálu Packeta znovu nastaviť Vaše špecifické preferencie počas nasledujúcich návštev. Toto zjednodušuje proces zaznamenávania Vašich osobných údajov, ako napríklad adresa, apod. Keď znovu navštívite tú istú stránku internetovej lokality Packeta informácie, ktoré ste predtým poskytli môžu byť obnovené, a tak je Vám umožnené jednoduchým spôsobom používať podľa Vašich preferencií personifikované možnosti portálu Packeta.

Máte k dispozícii možnosť cookie akceptovať alebo odmietnuť. Väčšina internetových prehliadačov cookie automaticky akceptuje, ale ak Vám to nevyhovuje, zvyčajne máte možnosť modifikovať nastavenia Vášho prehliadača tak aby cookie odmietal. Ak sa rozhodnete odmietnuť cookie, nebudete môcť naplno využiť interaktívne možnosti služieb portálu Packeta alebo iných internetových lokalít, ktoré navštívite.

Bezpečnosť Vašich osobných údajov

Packeta chráni Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Packeta chráni Vaše osobné údaje na počítačových serveroch v kontrolovanom, zabezpečenom prostredí chránenom pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Prenos osobných údajov (ako napríklad číslo kreditnej karty) je zabezpečený použitím šifrovania (napríklad použitím protokolu SSL – Secure Socket Layer).

Zmeny v tomto prehlásení

Packeta príležitostne aktualizuje obsah tohto prehlásenia tak, aby zohľadňoval ohlasy návštevníkov a zákazníkov. Packeta Vám odporúča aby ste pravidelne monitorovali toto prehlásenie aby ste boli vždy aktuálne informovaní o spôsobe ochrany Vašich osobných údajov.

Kontaktné informácie

Packeta uvíta Vaše pripomienky k tomuto prehláseniu o súkromí. Ak máte pocit, že úkony Packeta nie sú v súlade s ustanoveniami tohto prehlásenia, tak kontaktujte Packeta na adrese ppatoprsty@remax.sk. Packeta sa zaväzuje vyvíjať komerčne primerané úsilie za účelom lokalizácie a odstránenia problému.