+421 221 201 135
prac. dni 08:00 - 18:00
info@packeta.sk
sk-SKen-GB

 

PALIVOVÝ PRÍPLATOK - okrem ReMax International Service

 


 

 

Pre cestnú dopravu na mesiac september 2021, je výška palivového príplatku 3% z odmeny za uskutočnenie prepravy.

Aktuálny palivový príplatok vychádza z výšky ceny motorovej nafty uvádzanej ŠÚ SR pre 31. a 32. týždeň roku 2021, ktorá je 1,26 EUR/l.

Tabuľka palivového príplatku platná od 1.6.2021

 Palivový príplatok – cena nafty v EUR/Liter  v % z ceny prepravy zásielky bez DPH
 0,000 EUR – 1,000 EUR  0%
 1,001 EUR – 1,100 EUR  1%
 1,101 EUR – 1,200 EUR  2%
 1,201 EUR – 1,300 EUR  3%
 1,301 EUR – 1,400 EUR  4%
 1,401 EUR – 1,500 EUR  5%
 nad 1,500 EUR + 1% za každých 0,100 EUR

  • Palivový príplatok vám pripočítame k cene prepravy doručovaných zásielok.
  • Palivový príplatok je vždy kalkulovaný z prepravnej ceny zásielky bez DPH, podľa platného Cenníka doručenia spoločnosti ReMax Courier Service
  • Palivový príplatok je stanovený na základe priemernej ceny nafty vykazovanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvé dva ucelené týždne predchádzajúceho mesiaca a platí pre celý nasledujúci kalendárny mesiac.
  • Palivový príplatok je vo faktúre uvedený oddelene.

Spôsob výpočtu palivového príplatku do 31.5.2021

ReMax Courier Service, spol. s r. o. vypočítaval palivový príplatok každý mesiac podľa ukazovateľa, ktorý zverejňoval Štatistický úrad Slovenskej republiky (priemerná cena motorovej nafty uvádzaná Štatistickým úradom SR s DPH). Cena motorovej nafty vo výške 1,001€ za liter slúžila ako východisková hodnota pre výpočet. Pri cene motorovej nafty nad hodnotu 1,001€/l sa za každých započatých 0,05€ nad hodnotu 1,001€/l účtoval príplatok 0,05€ na každú zásielku a súčasne sa za každých započatých 0,05€ nad hodnotu 1,001€/l účtoval príplatok 1% z prepravnej ceny. 

Cena motorovej nafty na mesiac Máj 2021 pre výpočet palivového príplatku predstavovala  výšku 1,175€/l.(Priemerná týždenná cena motorovej nafty s DPH zverejnená Štatistickým úradom SR za 17. týždeň)

Príplatky sú uvedené bez DPH.