0850 111 911
prac. dni 08:00 - 17:00
info@remax.sk
sk-SKen-GB
 

PALIVOVÝ PRÍPLATOK - okrem ReMax International Service

 


 

Palivový príplatok sa účtuje za každú zásielku a je uvedený na faktúre osobitne. ReMax Courier Service, spol. s r. o. vypočítava palivový príplatok každý mesiac podľa ukazovateľa, ktorý zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky (priemernú cenu motorovej nafty uvádza Štatistický úrad SR s DPH). Cena motorovej nafty vo výške 1,001€ za liter slúži ako východisková hodnota pre výpočet. Pri cene motorovej nafty nad hodnotu 1,001€/l bude za každých započatých 0,05€ nad hodnotu 1,001€/l účtovaný príplatok 0,05€ na každú zásielku a súčasne bude za každých započatých 0,05€ nad hodnotu 1,001€/l účtovaný príplatok 1% z prepravnej ceny. 

Cena motorovej nafty na mesiac Máj pre výpočet palivového príplatku je 1,175€/l.(Priemerná týždenná cena motorovej nafty s DPH zverejnená Štatistickým úradom SR za 17. týždeň)

Príplatky sú uvedené bez DPH.